Bachovy esence

Kdy používat Bachovy esence

Bachovy esence jsou přírodní produkty založené na vibracích rostlin,
které pomáhají řešit emoční problémy jako úzkost, depresi a strach.
Tyto esence jsou jednoduché a účinné a mohou být kombinovány s jinými terapiemi pro optimální výsledek. Přinášejí harmonii a klid do života.

Lucie Sommerová a lahvičky Bachových esencí
Bachovy esence - Red chestnut

Působení Bachových esencí

Bachovy esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Esence nemají za úkol vymazat psychické symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonání toho, co tyto symptomy způsobilo. Tyto originální esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo a duši. Nesprávně zvolená esence není tělem energeticky přijata, proto nezapůsobí, ale nemůže ani ublížit.

Esence nepopírají vaši negativitu, ba naopak podporují váš pozitivní potenciál. Bachovy esence léčí naše strachy, úzkosti, starosti, naše opakující se chyby, špatné nálady, přecitlivělosti. Musíme se naučit tyto pocity rozpoznávat a pak nemoc, která s tím souvisí, nás opustí.

Třicet osm esencí, které pan Dr. Edward Bach ve své praxi našel, toto vše umí. Pojďme se na ně společně podívat a najít ty správné pro vás. Pojďme společně najít cestu, aby vám bylo lépe. Esence jsou velmi jemné a účinné, bez vedlejších účinků.

Původ Bachových esencí

Uznávaný anglický lékař, homeopat a bakteriolog Dr. Edward Bach během své praxe v 1. polovině minulého století zjistil, že nemoci jsou důsledek dlouhodobého vlivu negativních emocí na lidskou psychiku, který se manifestuje v těle. Na základě dlouhodobého vlastního výzkumu v přírodě objevil 38 originálních květových koncentrátů z rostlin, keřů a stromů, jejichž esence lidskou psychiku narovnávají a umožňují udržovat emoce v rovnováze.

Dr. Bach svou prací radikálně změnil náš pohled na lidské choroby. Přitom zdůraznil naši odpovědnost za náš vlastní osud a současně nám nabídl účinné prostředky k tomu, abychom se našich neduhů navždy zbavili. Sám ovšem upozorňuje, že žádný druh tělesného léčení ani perfektní strava nemohou člověka zcela uzdravit, nenaplní-li se jeho srdce láskou a nevyvine-li upřímnou.

Bachovy esence - Mustard
Časté dotazy
Bachovy esence nejsou návykové a nemají žádné vedlejší účinky.
Esence jsou vhodné pro každého, i pro miminka a kojící matky nebo pro zvířata.
Esence se s alopatickou medicínou vzájemně neovlivňují a je možno je libovolně kombinovat. Bachovy esence však nenahrazují prostředky a léky alopatické medicíny. Jejich užívání je vždy nutno konzultovat s vaším lékařem.